A A A

Oferta

Co należy wiedzieć o naszym przedszkolu.

Przedszkole Nr 23 jest przedszkolem publicznym.
Siedziba przedszkola znajduje się w Poznaniu przy ul. Garbary 82.
Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut przedszkola.

W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania: Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby - Żabińskiej.

Jesteśmy przedszkolem wpisanym w centrum kulturowe miasta Poznania.
Współpracujemy z Teatrem KROKODYL, Teatrem Muzycznym, wybranymi muzeami, Szkołą muzyczną nr 2, Szkołą Chóralną oraz innymi instytucjami kulturalnymi naszego miasta.

W naszym przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki do rozwijania przeróżnych zainteresowań.

Na lata 2012 - 2015 zaplanowaliśmy długofalowy program rozwoju: Z Krasnalem Hałabałą uczymy się naszego kraju i poznajemy Europę.

Obecny rok szkolny upłynie nam pod hasłem: Jestem POLAKIEM.

Naszym zadaniem będzie przybliżenie dzieciom wybranych regionów rodzimego kraju m. in. poprzez gromadzenie literatury, oglądanie filmów, widokówek. Przedszkolacy poznają także polskie legendy i baśnie oraz dowiedzą się, jak wygląda mapa Polski. Przez cały rok szkolny w sposób szczególny będziemy przekazywać naszym wychowankom wartości patriotyczne, uczyć miłości do ojczyzny i poszanowania symboli narodowych.

Rodziców Krasnali, Wiewiórek i Jeżyków serdecznie prosimy o pomoc w urzeczywistnianiu naszych zamierzeń.

 

Wzorem poprzednich lat w przedszkolu będziemy nadal podejmować działania na rzecz promocji zdrowia oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

 

W naszej placówce funkcjonują następujące organy:
Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.


Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W jej skład wchodzą „trójki oddziałowe” wybrane na zebraniach ogólnych w poszczególnych oddziałach.
Nasza Rada Rodziców działa bardzo prężnie.
Inicjując różne uroczystości i wspierając nas ciekawymi pomysłami stara się umilić dzieciom pobyt w przedszkolu.
Za zaangażowanie w życie przedszkola wszystkim członkom Rady Rodziców serdecznie dziękujemy :-)

Poniżej można pobrać Statut Przedszkola nr 23

Zapraszamy do serwisu PRZEDSZKOLA W POZNANIU